ข่าวประชาสัมพันธ์23/08/54 *สมาชิกผู้เกษียณอายุปี 2554 *โครงการสวัสดิการอาวุธปืน
 
 


   ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ฉบับวันที่  23  สิงหาคม  2554

สวัสดี...ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน
   ฉบับนี้มีเรื่องดีๆ มาแจ้งให้ทราบอีกแล้วค่ะ

มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้

***สำหรับผู้เกษียณอายุประจำปี 2554***** 

***โครงการสวัสดิการอาวุธปืน*****

***โครงการสวัสดิการสินค้ารถยนต์ป้ายแดง*****

 จะปิดโครงการสิ้นเดือนกันยายน 2554 นี้แล้ว   
    
  กดเพื่ออ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่